Kosten en vergoedingen

Ik heb geen contracten met verzekeraars.
Dit heeft voor u tot gevolg dat u de kosten voor de behandeling direct aan mij betaalt; ik reken hiervoor €90,- per sessie. Na voltooiing van het hele behandeltraject kunt u deze kosten zelf declareren bij uw zorgverzekeraar, die in vrijwel alle gevallen een aanzienlijk deel van de kosten (soms zelfs het gehele bedrag, afhankelijk van uw polis) zal vergoeden. Houd hierbij wel rekening met het eigen risico! Die vergoeding komt uit het basispakket; een eventuele aanvullende verzekering heeft er geen invloed op.

Ik raad u aan u van te voren goed hierover te laten informeren door uw verzekeraar.

Om voor zo’n vergoeding achteraf in aanmerking te komen is in elk geval een verwijzing van uw huisarts nodig. Op deze verwijzing moet vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar “generalistische basis-GGZ”, en dat er sprake is van een in de DSM-5 (de wereldwijd gehanteerde inventarisatie van psychische stoornissen) benoemde stoornis, of dat de huisarts vermoedt dat er zo’n stoornis aanwezig is.

De zorg die ik lever valt onder de zogeheten “generalistische basis-GGZ”. Dit is de tak van de geestelijke gezondheidszorg die zich bezighoudt met de behandeling van niet-complexe stoornissen van lichte tot matige ernst.

De behandeling van psychische problemen die geen “stoornis” genoemd kunnen worden behoort tot het terrein van de huisarts en diens praktijkondersteuner (POH) GGZ. De behandeling van ernstigere en complexere stoornissen vindt plaats binnen de specialistische GGZ; hier houd ik mij niet mee bezig.

Op basis van de ernst, de complexiteit en het risico van de problematiek wordt de behandeling ondergebracht in één van de drie zogenaamde “behandelproducten”: kort, middel of intensief. Afhankelijk van het product bestaat de behandeling uit 5 tot 12 sessies.

Na afronding van het behandelproduct en als alle nota’s voldaan zijn, ontvangt u van mij het eindoverzicht dat u bij de verzekering kunt indienen. Voor een eventueel vervolgproduct (mocht dat wenselijk zijn) verschillen de vergoedingsregels per verzekeraar; informeert u ook hier bijtijds naar bij uw verzekeraar.


Mocht u een afspraak willen annuleren, laat u mij dit dan zo snel mogelijk weten.
Voor afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.
Zegt u later dan 24 uur van tevoren af, dan betaalt u € 25,- .
Voor een zonder bericht niet nagekomen afspraak breng ik € 50,- in rekening.
Deze kosten kunnen niet worden verhaald op de verzekering.

Hans Claus
GZ-psycholoog

Leiden
tel.: 06 30 55 39 67
e‑mail: info@hansclaus.nl